Νέα

Τα νέα και οι ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο του έργου θα παρέχονται με χρονολογική σειρά.

Ιούνιος 2023:

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0”, πραγματοποιήθηκε το διήμερο 29-30 Ιουνίου 2023 στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο ΗράκλειοΗ συνάντηση ήταν υβριδική (πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και διαδικτυακά μέσω Zoom).


Κατά την πρώτη ημέρα, έγινε αναφορά στην τεχνική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί, καθώς και σε διαχειριστικά – διοικητικά θέματα. Η δεύτερη ημέρα αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου σε συζήτηση επί της τεχνικής υλοποίησης του έργου.


Οι συμμετέχοντες -μέλη των ερευνητικών ομάδων και συνεργάτες των εταίρων του έργου καθώς και εκπρόσωποι της ΓΓΕΚ- ξεπέρασαν τα 60 άτομα κατά τις δύο ημέρες διεξαγωγής.