Στόχοι του έργου

Καθολική πλατφόρμα ΔτΠ

Η εμβληματική δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας καθολικής πλατφόρμας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ), η οποία ανακτά και οπτικοποιεί τα δεδομένα που παράγονται στα υφιστάμενα καθετοποιημένα συστήματα Έξυπνων Πόλεων επιτυγχάνοντας τη σημασιολογική συμβατότητα μεταξύ δεδομένων και υπηρεσιών.

 

Επιχειρηματικότητα και έρευνα

 

Η πραγματοποίηση του σκοπεύει όχι μόνο να τονώσει την επιχειρηματικότα στον τομέα αυτό και να δώσει μία πραγματική ώθηση στην ερευνητική κοινότητα, αλλά και να προσφέρει στους παρόχους νέων προϊόντων και υπηρεσιών ένα επαυξημένο σύνολο αγνωστικών υπηρεσιών μέσω της εσωτερικής συμμόρφωσης με ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες.

Εκσυγχρονισμός πόλεων

Μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων, έχοντας ως γνώμονα την ανθρωποκεντρική σχεδίαση, θα επιδιωχθεί η παραγωγή πολυπληθών και σημαντικών αποτελεσμάτων που θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό των πόλεων και κατ’ επέκταση θα αποτελέσει μία άμεση λύση για το παρόν και σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.