Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία κατά την οποία παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου.

 

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα μετά τον Σεπτέμβριο 2025 (Μήνας 28).