Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0

τι ειναι ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕς ΕΞΥΠΝΕς ΠΟΛΕΙς;

Περιγραφή

Οι “Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0” αποτελούν ένα Οραματικό Έργο δημιουργίας μίας πλατφόρμας του ΔτΠ, η οποία ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, προσφέροντας εκτενή ανάλυση της τρέχουσας υποδομής των πόλεων στην Ελλάδα. Μέσω της εμβληματικής δράσης “Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό” αποσκοπεί στην ενοποίησή των εκάστοτε κάθετων υλοποιήσεων και των ήδη υπαρχόντων μοντέλων τους.

Τα τεχνολογικά αποτελέσματα του Έργου συγκαταλέγονται: 

· Στη δημιουργία νέων εφαρμογών ΔτΠ με στόχο την Έξυπνη Πόλη.

· Στο συνδυασμό και συγχώνευση υπηρεσιών, δομών και δεδομένων, χωρίς να απαιτείται η γνώση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της εκάστοτε κάθετης υλοποίησης.

· Στη δυνατότητα συλλογής αξιοποίησης και επεξεργασίας, μεγάλων δεδομένων από πολλαπλές πηγές και δυνατότητα αξιοποίησης σε υφιστάμενα μοντέλα ανάλυσης σε μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών που θα εφορμώνται από τα νέα αποτελέσματα.

· Στη δωρεάν διαλειτουργικότητα για επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα για  να παρέχουν καινοτόμες λύσεις του ΔτΠ σε όλη τη χώρα.

· Στην επιτάχυνση εξελίξεων στο χώρο και αλλαγή στον τρόπο χτισίματος τέτοιων εφαρμογών.

· Στη διάθεση περισσότερων αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα για περαιτέρω ανάπτυξη στη βιομηχανία για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.


Η διάρκεια του έργου είναι 28 μήνες (έναρξη 15/05/2023, λήξη 14/09/2025).